با ما همراه باشید

اخبار 52

چرا شهید سلیمانی ماندگار شد؟

منتشر شده

در

چرا شهید سلیمانی ماندگار شد؟

“علی رغم بزرگان بسیاری که در درازای تاریخ بودند و نمود داشته‌اند یکی می شود چون سردار سلیمانی که محب و محارب هر دو در نبودنش به تامل و تحلیل مشغولند و نمی‌توانند یکسره نادیده بیانگارند که نور را بستن تمام پنجره ها و منافذ نیز نمی تواند در پستوی خانه ها نهان کند.”

به گزارش ایسنا، احسان ابواسحقی، نویسنده و روزنامه نگار در یادداشتی با این مقدمه ادامه می‌دهد: در این نوشتار برآنم تا دلیل ماندگاری شخصیت سردار شهید سلیمانی را واکاوی کنم.

۱- ردا دوخته در روستا

در حافظه مردم ایران بستر اهل نظام و یا دقیق‌تر کبار این جماعت به طور تاریخی در اشرافیت فئودال ایران ریشه دارند. درجات را نه از دلاوری ها و مدرسه نظام دیدن‌ها که از نسبت ها و نسب ها و ایضا صلت ها و وصلت ها به دست می آوردند. تا پیش از مشروطه سران قشون از شاهزادگان و سبیل تاباندگان عزیزکرده بودند و به رسم نقض و نغز گاهی نادرقلی ابیوردی یا عباس میرزایی کمر به لیاقت وهمت می گماشتند. دیگر این آویز و نشان ها را تنها برای مراسم بارعام و رژه های به بالماسکه شبیه می خواستند و به وقت نیاز و هنگامه نبرد با اجنبی در نخجیرگاه و بزم به پناه می رفتند.

در همین ایران زمین ژنرال های ارتش رضاشاهی هنر عظیمی در سرکوب و منکوب کردن عشایر ایران از خود نشان دادند و سپهبد رزم آرا مفتخر به تلف کردن کرور-کرور نفوس و احشام قبایل لر در مسیر کوچ اجباری بود. قمرالملوک وزیری بانوی خنیاگر ایرانی که در فتوت و فتاده نوازی اش حکایات مکرر کرده اند به یاد می آورد که شبی شمع محفل سپهبد امیراحمدی در خانه ییلاقی ژنرال بوده است. سپهبد از حنجره ی قمر چنان به وجد می آید که از کیسه جواهرش گوشواره ای پیشکش غنای قمر می کند اما بر طلا هنوز تکه گوشت گوش دختر لر باقی بود ویغمایی به شقاوت تمام که قصاب لرستان در حق هموطن به کار برده بود.

و در سال های بعدتر هم مناسب نظامی پیشکش گلوله ندیده های مرکز نشین بود تا بر حشمت وشوکت بیفزایند و تنها خصم و خشم ملت خویش باشند و تبخترشان اسباب هراس و رشک رعیت بینوا. در شهوریور سال ۱۳۲۰ آن همه ژنرال و کوپال هنوز سه گلوله شلیک نشده گریخته و تاب نیاوردند اما چندی که گذشت باز برای یغما و سرکوب رعیت در سی تیر و بیست وهشت مرداد به میدان آمدند. اگر بخواهیم مسیر انصاف را یکسره مسدود نکنیم در همین میان و میانه بودند کلنل محمد تقی خان پسیان ها که در راه ملت سر دادند و یا ارتشبد شهید قرنی که سعی وافر کردند تا در تیرگی به قدر وسع چراغی بیفروزند.

شهید قاسم سلیمانی اما روستازاده ای ساده از یک خانواده معمولی جامعه ایران بود که کمر همت به اعتقاد وعمل بست و نان از بازوی توکل وهمت خویش نوش کرد. نسل برآمده از جنگ مصداق همان دیالوگ حبیب رضایی در نقش عباس مظلوم فیلم “آژانس شیشه ای” ساخته ی ابراهیم حاتمی کیا هستند که گفت “من کشاورز بودم با تراکتور سر زمینم، جنگ شد، رفتم… بعد هشت سال برگشتم سر زمینم… همون تراکتور هم نبود” حکایت مردمان عادی جامعه که دل به سرزمین و پیرشان دادند و تن از خطر دور نداشتند و نه اهل نمایش و طمطراق بودند و نه خصم جان خودی و کرنشگر اجنبی. سردار سلیمانی در میانه میدان های نبرد حضور مستمر و میدانی داشت و امیر مرکز نشین نبود. در میانه ی چنین همتی یقینا لیاقت واخلاص می روید و تاثیرات بزرگ در کشور و منطقه بر جای می ماند که دوست و خصم را توان انکار آن نیست.

۲- مرگی چنین میانه ی میدانم آرزوست:

اگر مهابت مرگ را فراوانی و تنوع رخ دادنش تا هنوز از ذهن ها نزدوده است پس لاجرم در برابر این پایان تفاسیر را به کناری نهاد و یکسره دل به قضا و دریای عدم سپرد. لیک برای مردانی یکسره متفاوت کیفیت رحیل نیز چون آیین زندگانی باید یکسره متفاوت و لایق شانه های ستبرشان دوخته شود. بشود حکایت همان سوخته که هیچ خبرش باز نیامد. به اسطوره بنگریم نیز این تمنای “مرگی، نه چون من یا نه چون تو” را نیک در می یابیم. سیاووش برای حفظ پاکدامنی و رسم تهمتنی از آتش کید و رشک ها می جهد و جان جوان را نثار می کند و تا هنوز به روایت سیمن بانوی دانشور در کتابت سووشونش زنان سوگوار “سوگ سیاووش” هستند.

و دیگر سید موسی صدر که امام یوسف کیشان عالم بود و چنان قبای مهرش گسترده که مسیح لبنان خواندندش و عاقبت به سرنوشتی مهیب چنان بالش سوخت که شیفتگانش را هیچ خبر نیامد و تا هنوز هم کسانی چشم به در دارند تا مگر خبری آید مشتاقان را… زیستنی چنان پایانی چنین را نیز طلب می کند و برای سردار قاسم سلیمانی پایانی مگر شهادت آن هم چنین مظلومانه سزاوار نبود. در پیوند با فرهنگ عاشورا و در سرزمین عراق چنین دستی از جفای اشقیا باقی بماند مگر جز نسب بردن به ابالفضل العباس است؟

۳-به عمل کار برآید، به سخندانی نیست

در سرزمینی که پادشاهان سخن بسیارند و شاعرش در ذم کسی نگاشته بود “بر دار سخن خویش آویختمش” تندر فصاحت در میدان بلاغت یکه تازی ها و دلبری ها می کند. جماعتی برآنند که همین صاحب سخن و شفاهی بودن باعث شده تا میراث معماری تمدن ایران باستان در مقایسه با تمدن‌های مشابه در روم و مصر بسیار کمتر باشد. این که کسی فراتر از سخن مرد میدان عمل باشد چنان کمیاب است که مردمان چنین یگانه و دردانه هایی را چون نگین انگشتری در میان محبت خویش می گیرند. روزگاری سرداران در سنگرهای امن دور از میدان سهمگین نبرد از سرباز می خواستند که سر ببازد! یا در حالی که خود و خویشانشان در خوان نعمت ها به تمتع و تذلذ مشغولیت مدام و بدون مرخصی داشتند مردمان را به صرفه جویی و زندگی زهدورزانه دعوت می نمودند و این خود حکایتی ممتد در این سامان است. لیک شهید سلیمانی خود در میانه هولناک ترین میادین پیش و بیش از هر سربازی جانبازی می کرد. عالم اهل عمل بودن خود بهترین مبلغ و انگیزه برای ماندگاری و احترام است و این به تمامی در سلوک ایشان نمود داشت.

۴-بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

انسان با محدود ماندن در اقالیم محلی یا معاشرت با تعدادی مشخص و محدود و معلوم، افقی چون آستان سیمرغ نخواهد گشود و ماهی کوچک برکه های فراموش شده نهایت ادارکش از گیتی خواهد بود. فتحعلیشاه قاجار چنان از آنچه بیرون از مرکز دارالخلافه می گذشت بی اطلاع بود که می پنداشت برای رسیدن به سرزمین جدید ینگه دنیا(ایالات متحده آمریکا) باید همین جایی که نشسته است را حفر کند و برای این کار چند مقنی اجیر کرده بود! لیک جهاندیدگی و معاشرت و مجالست دید انسان را گشوده و رویش را گشاده می‌گرداند تا اقوال را بشنود واحوال را بنگرد و آیین جهانداری و مردم نوازی از بر کند. ژنرال بزرگ ایرانی هم در افغانستان حضور و همیاری دیرپا داشت و هم در کردستان عراق. دست یاری بارزانی در فتنه داعش را گرم فشرد و مناسبات درونی سوریه را هم با اشراف کامل درک می نمود. این ویژگی ها از ایشان یک شخصیت معتبر و صاحب وزن در خاورمیانه و جهان ساخته بود نقل و قولش محل اعتبار واحترام بود. این تفاوت یک چهره محلی، ملی یا جهانیست که در سیمای ایشان به تمامی قابل احصا بود.

آخر اینکه مردان بزرگ بیهوده و ارزان به چنین جایگاهی تکیه نمی زنند و بخشی از تاریخ را از آن خود نمی کنند. در مسیر حیات تاریخی یک سرزمین تعداد وتعدد این گونه وجودها ناچیز و غنیمت است. پس برای حیات سرفزاز یک ملت بزرگ و مدعی باید به تعالی و نمو این سان وجودهای مستعد مدد رسانید و در صیانت همه جانبه از آنان سعی وافر داشت که ملت ها به بهترین فرزندانشان در گیتی بالنده و در عدد صاحبان شوکت و شخصیت به شمار می آیند.

انتهای پیام

اخبار 52

بررسی طرح “تاسیس خانه تهران” روی میز شورا

منتشر شده

در

توسط

بررسی طرح "تاسیس خانه تهران" روی میز شورا

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی طرح تأسیس خانه تهران در جلسه فردا سه شنبه شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری سی و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در روز سه شنبه ( فردا) گفت:  این جلسه با بررسی طرح تأسیس خانه تهران و گزارش مشترک کمیسیون های برنامه و بودجه ، فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

 

نادعلی در ادامه افزود: همچنین انتخاب شش نفر نماینده شورا از شخصیت های صاحب نظر در حوزه های ماموریتی موضوع بند (چ) ذیل تبصره دوم مصوبه «اصلاحیه مصوبه اعطای نشان های شهروندی» نیز در این جلسه صورت خواهد گرفت.

 

در پایان نادعلی تاکید کرد: همچنین در این جلسه ۸ مورد پرونده پلاک ثبتی باغات تعیین تکلیف می‌شوند.

انتهای پیام

ادامه مطلب

اخبار 52

معاون رئیس جمهور: تداوم مسیر رشد و تعالی از شاهراه وحدت می‌گذرد

منتشر شده

در

توسط

 معاون رئیس جمهور: تداوم مسیر رشد و تعالی از شاهراه وحدت می‌گذرد
عکس آرشیوی است.

ایسنا/فارس معاون امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف، تاکید کرد که ایران امروز در حوزه‌های گوناگون علمی، پژوهشی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هیچ عنوان قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و تداوم مسیر رشد و تعالی از شاهراه وحدت و تقویت همدلی می‌گذرد.

حسینعلی امیری چهارشنبه در مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن در شیراز که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور جمع زیادی از زنان و مردان انقلاب و حامی نظام اسلامی در میدان شهدا برگزار شد، گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در ۴۲ سال گذشته هر کدام، گامهای بزرگی به سمت توسعه و پیشرفت کشور است.

او با اشاره به اینکه امروز و دیروز ایران را می‌توان در لابلای سطور نوشته‌های شخصیت‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی جست و جو کرد، گفت: امروز شرکتهای دانش بنیان در ایران اقداماتی را پایه گذاری کرده و انجام میدهند که با کشورهای پیشرفته جهان برابری میکند.

امیری یکی از دستاوردهای انقلاب را امنیت در ابعاد مختلف برشمرد و این داشته را مدیون تلاشهای نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و انتظامی دانست و تاکید کرد که توان ایران در این بخش بسیار فراتر از دوران قبل از انقلاب است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه در سالهای ابتدایی دولت تدبیر و امید، گامهای بلند و تاثیرگذاری در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد برداشته و رشد قابل توجهی حاصل شد، اقدامات نابخرادانه رئیس جمهور پیشین آمریکا و اعمال تحریم‌های ظالمانه و همه جانبه و دشمنی‌ها را عامل بروز مشکلات مختلف دانست.

امیری در عین حال گفت: علیرغم آن همه تحریمهای سخت و جنگ اقتصادی که دشمنان ایران اسلامی راه انداختند، این همه کار توسعه ای و عمرانی در کشور اجرایی شده است و هر هفته شاهده افتتاح طرحهای بزرگ و تاثیرگذار در ابعاد مختلف توسط رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت هستیم.

او با بیان اینکه بررسی وضعیت ایران پیش و بعد از انقلاب برای جوانان منجر به روشنگری خواهد شد، لزوم بیان و تاکید بر دستاوردهای بی شمار انقلاب اسلامی تاکید و اضافه کرد: این مقایسه برای طیف های مختلف انقلاب حائز اهمیت است و میتواند کمک شایانی به بیان  دستاوردهای انقلاب داشته باشد البته امام خمینی (ره) نیز با پشتیبانی مردم ایران توانست انقلاب را به پیروزی برساند.

امیری در عین حال یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب را برچیدن نظام سلطنتی دانست و گفت: در نظام سلطنتی مردم هیچ جایگاهی در تصمیم گیری های سیاسی نداشتند و اگر انتخاباتی در دوران قبل از انقلاب برگزار می شود صرفا انتصابات بود و رای مردم جایگاهی در تصمیم گیری های سیاسی نداشت.

امیری با بیان اینکه هیچ نظام سیاسی در جهان نیست که در سال اول استقرار انتخابات برگزار کند، انجام رفراندوم در روزهای پیروزی انقلاب را یکی از مهمترین دستاوردهای ماندگار دانست و گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران شاهد بودیم که نسبت به برگزاری انتخابات اقدام شد تا دیدگاه مردم به عنوان اصلی‌ترین ملاک در تصمیم گیری های سیاسی لحاظ شود.

او بازگشت اقتدار به منطقه و بهبود وضعیت کشورهای اسلامی را بعد از پیروزی انقلاب یادآور و متذکر شد: پس از انقلاب، ایران دستاوردهای مختلفی نظیر استقلال سیاسی، آزادی و دمکراسی دینی را به ارمغان آورد؛ انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی جهان نیز نقش مهمی داشته و توانست جهان سیاسی را از دو قطبی بودن خارج و خود را به عنوان یکی از قطب های سیاسی در جهان معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همه افراد جامعه از دستاوردهای انقلاب بوده است، گفت: برخی تصور کردند خارج شدن آمریکا از برجام موجب لطمه خوردن اقتصاد ایران خواهد شد اما فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و تعیین سیاستهای کلی اقتصادی، موجب جلوگیری از آسیب در این حوزه شد.

امیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را موجب شکوفایی کشور دانست و تاکید کرد که علیرغم تمام تحریمها و فشارها، تنها در استان فارس 1146 پروژه با اعتباری بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان، در این ایام به بهره برداری رسیده است.

معاون رئیس جمهور گفت: تا قبل از انقلاب در همین استان فارس تنها یک سد ساخته شده بود، حال آنکه روز گذشته در قالب طرحهای افتتاح شده به مناسبت دهه مبارک فجر، 2 سد در این استان به بهره برداری رسید.

او گفت: اگر انقلاب اسلامی تا الآن با صلابت و اقتدار به سمت آرمانهایش حرکت کرده به خاطر یکپارچگی و وحدت است؛ طی 42 سال گذشته در هر صحنه‌ای مردم با هم همدل و همراه بودند و با هم حرکت کردند و از عهده مشکلات برآمدند و حتی مشکلاتی که از بیرون تحمیل میشده را تحمل کرده اند.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه برای توسعه بیشتر و فائق آمدن بر مشکلات، نیازمند تداوم و استحکام وحدت هستیم، گفت: میدانیم که مردم با مشکلات متعددی مواجه‌اند، منکر گرانیها و شرایطی که عمدتا ناشی از تحریمها بوده، نیستیم، اما برای فائق آمدن بر این مسائل، نیازمند همراهی و همدلی هستیم.

او با اشاره به اینکه فارس یکی از استانهای دارای ظرفیتهای متعددی‌ست که یک دهم این ظرفیتها را در کمتر استانی میتوان یافت، گفت: در این استان همه بسترها برای توسعه همه جانبه فراهم است.

امیری با قدردانی از نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، آیت‌الله دژکام را محور وحدت در فارس معرفی و از استاندار این استان به عنوان شخصیتی کارشناس و پرتلاش یاد و دستگاه قضایی را به عنوان مجموعه‌ای همراه و همدل ارزیابی کرد و یادآور شد که نمایندگان مردم فارس در مجلس و فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان امنیتی این استان هم همراهی و همدلی مطلوبی دارند.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد که با وجود ظرفیت‌های فارس و همدلی و همراهی و توانمندی مسئولان ارشد و دستگاه‌های مختلف، همه ابزارها برای توسعه و پیشرفت فراهم است و هیچ عذری از ما پذیرفته نیست.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

ادامه مطلب

اخبار 52

نعیم قاسم: روابط ما با تهران بر اساس مصلحت نیست

منتشر شده

در

توسط

نعیم قاسم: روابط ما با تهران بر اساس مصلحت نیست

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه حمایت از محور مقاومت حق ایران است تاکید کرد که روابط ایران و حزب الله بر اساس منافع نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری العهد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان سمیناری مجازی به مناسبت چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار کرد.

شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان که در این سمینار مشارکت کرد در سخنانی گفت: غنی سازی اورانیوم و حمایت از محور مقاومت در منطقه حق ایران است.

وی تاکید کرد: حزب الله به روابط خود با تهران افتخار می کند زیرا این روابط حزب الله را در دفاع از استقلال و آزادی سرزمین تقویت می کند.

معاون سید حسن نصرالله همچنین خاطرنشان کرد که ایران در مقابل روابط خود با حزب الله هیچ درخواستی از این حزب ندارد و این روابط بر اساس مصلحت و منافع نیست.

شیخ نعیم قاسم در بخشی از صحبت های خود گفت: ما سرزمین خود را آزاد کردیم و کرامت خود را بازگرداندیم و این نمونه از خدمات و حمایت های ایران است .

از سوی دیگر، عباس خامه یار، رایزن فرهنگی ایران در بیروت در این سمینار گفت: یکی از اهداف عالی جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست خارجی، رهایی از تبعیت ابر قدرت ها است به ویژه اینکه در مرحله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تابع آمریکا و قدرت های غربی بود.

وی تاکید کرد: تحلیلگران غرب بر این باورند که یکی از دلایل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران استبداد حکومت وقت و تبعیت مطلق از بیگانگان است.

عباس خامه یار خاطرنشان کرد: استقلال ما در زمینه سیاست خارجی بسیار مهم است؛ منظور از استقلال در اینجا استقلال در تمامی زمینه ها از جمله سیاسی، نظامی و اقتصادی است.

منبع:ایسنا

ادامه مطلب
تبلیغات

برترین ها