• شرایط دریافت وام ضروری دستیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد

    شرایط دریافت وام ضروری دستیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد

    رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان علوم پزشکی تهران از آغاز ثبت نام متقاضیان وام ضروری در مقاطع تخصصی و PhD خبر داد و گفت: مبلغ وام دستیاری ۲۰۰ میلیون ریال بوده و بدون نیاز به تعهد محضری و از طریق بانک مهر ایران پرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا، زیبا فولادی در این خصوص گفت: با