• آغاز بررسی فنی و امنیتی دوربین‌ها پیش از نصب در کرج از امروز

    آغاز بررسی فنی و امنیتی دوربین‌ها پیش از نصب در کرج از امروز

    سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ایران از امروز فرایند بررسی‌های فنی و امنیتی دوربین‌ها پیش از نصب در کرج را آغاز می‌کند. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی گفت: ایران تعویض دوربین های آسیب دیده در کرج را به سه پیش شرط منوط کرده بود؛ انجام بررسی های قضایی و امنیتی درباره ابعاد خرابکاری، محکومیت آنها