• شهید سلیمانی سدی محکم مقابل طمع آمریکا برای سیطره بر امت اسلامی بود

    شهید سلیمانی سدی محکم مقابل طمع آمریکا برای سیطره بر امت اسلامی بود

    سخنگوی کمیته‌های مقاومت فلسطین در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس تاکید کرد: مسیری که “شهید فلسطین” آغاز گر آن بود، پیروز خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از المیادین، ابومجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: شهید سلیمانی همانند سدی محکم در