• مکتب تربیتی شهید سلیمانی متعلق به تمام آزادی‌خواهان جهان است

    مکتب تربیتی شهید سلیمانی متعلق به تمام آزادی‌خواهان جهان است

    ایسنا/مرکزی یکی از رزمندگان جبهه مقاومت گفت: حاج «قاسم سلیمانی» یک مکتب تربیتی انسان ساز است که نه متعلق به ایران و جبهه مقاومت، بلکه متعلق به تمامی آزادی‌خواهان جهان بوده و مردم پنج قاره جهان عظمت وجودی او را می‌شناسند و خود را دلداده او می‌دانند. سردار ابومهدی رزمنده جبهه مقاومت در آیین دومین سالگرد