• ۲۰۰ نفر از حوزه های علمیه در دانشگاه های اردبیل مشاوره و تدریس می کنند

    ۲۰۰ نفر از حوزه های علمیه در دانشگاه های اردبیل مشاوره و تدریس می کنند

    ایسنا/اردبیل رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: حدود ۲۰۰ نفر از حوزه های علمیه در دانشگاه های اردبیل مشاوره و تدریس می کنند. حجت‌الاسلام‌ عبدالله حسنی۲۸ آذر در نشست هم اندیشی روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: امروز وحدت حوزه