• کنترل کامل ارتش اتیوپی بر یک ایالت استراتژیک “امهره”

    کنترل کامل ارتش اتیوپی بر یک ایالت استراتژیک “امهره”

    منابع مطلع از تسلط کامل نیروهای دولت اتیوپی بر اقلیم “امهره” در شمال این کشور خبر دادند. به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره اعلام کرد که نیروهای ارتش اتیوپی بار دیگر کنترل کامل اقلیم امهره در شمال این کشور را به دست گرفتند. در همین راستا، لجسی تولو، سخنگوی دولت اتیوپی اعلام کرد که نیروهای ارتش