• به‌کارگیری ظرفیت بانوان لازمه موفقیت کامل مدیریت شهری

    به‌کارگیری ظرفیت بانوان لازمه موفقیت کامل مدیریت شهری

    مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه در طرح ریحان شهر، شهرداری میزبان نیست بلکه مردم و تشکل‌های مردمی میزبان هستند، گفت: همه آنچه در مدیریت شهری برای حل مسائل انجام می‌دهیم، باید از دل مردم و کنشگران برخیزد و ما باید سر جای خود باشیم تا فهم، تسهیل‌گری و ریل‌گذاری مسیر به درستی