• آشنایی با گلخانه هیدروپونیک و نحوه ساخت و هزینه های اجرا

    آشنایی با گلخانه هیدروپونیک و نحوه ساخت و هزینه های اجرا

      گلخانه هیدروپونیک یکی از انواع روش های کشت مدرن در فضاهای گلخانه ای است که در آن برای کشت محصولات از خاک استفاده نمی شود. این نوع گلخانه ها دارای مزایای زیادی است. در این مقاله شما می توانید با این نوع گلخانه ها و مزایای آن و نیز نحوه ساخت و هزینه های