• مینی‌ فوتبال رشته‌ای فعال در خوزستان اما بدون زمین اختصاصی!

    مینی‌ فوتبال رشته‌ای فعال در خوزستان اما بدون زمین اختصاصی!

    ایسنا/خوزستان رییس کمیته مینی فوتبال هیات ورزش‌های همگانی خوزستان گفت:‌ برنامه‌های متنوعی جهت گسترش این رشته در استان داریم اما مشکل اساسی این است که فاقد یک زمین اختصاصی مینی فوتبال هستیم. علی شریفات در گفت و گو با ایسنا اظهارکرد: رقابت‌های قهرمانی مینی فوتبال خوزستان به منظور معرفی تیم قهرمان به مسابقات قهرمانی کشور که