• تبدیل ۷۰ درصد شبکه سیم مسی در سروآباد به کابل خود نگهدار

    تبدیل ۷۰ درصد شبکه سیم مسی در سروآباد به کابل خود نگهدار

    ایسنا/کردستان مدیر توزیع برق شهرستان سروآباد گفت: درحال حاضر ۱۶۱ کیلومتر شبکه سیم مسی در سروآباد به کابل خود نگهدار تبدیل‌شده که معادل ۷۰ درصد کل شبکه سیم فشار ضعیف در شهر و روستاهای این شهرستان است. عبدالله آذری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بخش اعظمی از روستاهای این شهرستان در مناطق صعب‌العبور و با