• افتتاح واحد مراقبت‌های معنوی نهاد مقام معظم رهبری در بیمارستان نمازی

    افتتاح واحد مراقبت‌های معنوی نهاد مقام معظم رهبری در بیمارستان نمازی

    ایسنا/فارس واحد مراقبت ‌های معنوی نهاد مقام معظم رهبری در بیمارستان نمازی شیراز با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیماران و همراهان بیماران افتتاح شد. معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص گفت: رسالت اصلی مبلغان مرکز مددکاری و تبلیغ دینی نهاد رهبری در واحد مراقبت‌ های معنوی، مشاوره