• تورم در سال 1403 چه تاثیری روی تورهای جنوب کشور داشته است؟

    تورم در سال 1403 چه تاثیری روی تورهای جنوب کشور داشته است؟

    با این که هنوز ابتدای سال 1403 هستیم، اما مانند سال‌های گذشته شاهد افزایش قابل توجه تورم در کشور بوده‌ایم. همه ما می‌دانیم که این موضوع بر تمامی جنبه‌های زندگی مردم، از جمله سفر و گردشگری، تأثیر منفی می‌گذارد. بسیاری از انواع تور جنوب کشور مانند تور کیش دیگر مانند گذشته آنچنان که باید تقاضا