• سجادی: با دستور رئیسی مالیات از جوایز قهرمانان المپیکی کسر نمی‌شود

    سجادی: با دستور رئیسی مالیات از جوایز قهرمانان المپیکی کسر نمی‌شود

    وزیر ورزش و جوانان، کسر هر گونه مالیات از جوایز قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی را قویاً رد و تصریح کرد: اظهارات رئیس فدراسیون کشتی در این رابطه مربوط به پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم است، در دوره جدید با دستور رئیس جمهور هیچ مالیاتی از جوایز ورزشکاران کسر نمی‌شود. به گزارش ایسنا، حمید

  • «اعتیاد»، نگران‌کننده‌ترین اتفاق در کمین نوجوانان و جوانان

    «اعتیاد»، نگران‌کننده‌ترین اتفاق در کمین نوجوانان و جوانان

    وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه یادگیری سه حیطه دارد؛ مباحث و مبانی نظری در حیطه شناختی، حیطه دوم عاطفی و حیطه سوم روانی و حرکتی و حیطه چهارم که کمتر از ان یاد می‌کنند حیطه کوششی یا خود فرمانی است، گفت: پیشگیری از اعتیاد، هم نیاز به این سه حیطه‌ و هم نیاز