• توسعه دهندگان God of War Ragnarok نگران کیفیت بازی بودند

    توسعه دهندگان God of War Ragnarok نگران کیفیت بازی بودند

    به گزارش خبر روز و به نقل از gametplay توسعه دهندگان God of War Ragnarok در استودیوی سانتا مونیکا اذعان دارند که تا همین اواخر نگران کیفیت قسمت جدید بودند. توسعه دهندگان God of War Ragnarok در استودیو سانتا مونیکا اعتراف کرده اند که تا حدود سه ماه پیش نگران کیفیت بازی بودند. این بازی