• دانلود زیرنویس فیلم Some Like It Rare 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Some Like It Rare 2021 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس فیلم Some Like It Rare 2021 پس از چندین دهه ازدواج، زندگی سوفی و ​​وینسنت پاسکال آنطور که برنامه ریزی کرده بودند پیش نمی رود. نه تنها ازدواج آنها از هم می پاشد، بلکه تجارت قصابی آنها نیز رو به نابودی است. وقتی معترضان وگان به آنها و مغازه‌شان حمله می‌کنند، این آخرین